Některé firmy neprovádí důsledně docházkový systém svých zaměstnanců

Záznamy o odpracovaných hodinách v docházkovém systému jsou ze zákona povinné. Mimo to je zaměstnavatel nucen vést přehled pracovních pohotovostí na pracovišti i mimo pracoviště, a také počet odpracovaných hodin v rámci této pohotovosti.
zaměstnanci kanceláře.jpg
Poměrně často se tedy stává, že někteří z nás pracují přesčas a pak jsou rozčarováni z toho, že jim podnik přesčasy neproplatí. Jde totiž o to, že si stále řada firem zaměňuje dva pojmy mezi sebou – evidenci docházky do zaměstnání a evidenci skutečně odpracované doby. Ideální stav je zaznamenat pracovní výkon s přesností na minuty. Dříve se k tomuto účelu používaly tzv. píchačky – papírové karty se označovaly v hodinovém strojku s přesností na minuty a evidence byla poměrně přesná. Každý byl za svou píchací karu odpovědný, ale nebyl problém tohoto systému zneužít. V současné době papírové karty nahradily čipové karty, ale tím se takřka nezměnilo nic podstatného.
recepce firmy.jpg

Jakých chyb se nejčastěji dopouští firmy

· Jak už bylo řečeno, pletou si vzájemně evidenci docházky za evidenci odpracovaných hodin, přitom kontrola provedená inspektorátem práce může firmě udělit pokutu přesahující 300 tisíc korun.
· Evidují docházku buď nepřesně, nebo pouze částečně, anebo zaznamenávají nepovinné údaje a naopak povinné jim unikají. Povinně se musí zaznamenat délka skutečně odpracované směny, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost. Nepovinné jsou údaje o přestávkách na odpočinek, stravování, a bezpečnostní pauzy.
· Záznamy jsou často velmi nepřehledné, nelze z nich přesně odečíst začátky a konce pracovní doby.
společná kancelář.jpg
· Velmi častým jevem je absence výkaznictví přesčasových hodin.
· Dalším nešvarem je zaokrouhlování skutečně odpracovaného času na celou hodinu, pochopitelně v neprospěch zaměstnance.
· Kontroly inspekce práce zjišťují mnohdy i evidenci vedenou zaměstnancem bez podpisu jeho nadřízené osoby.
· Stávají se i případy falešné evidence, nebo dvojí tzv. fiktivní docházky a odpracované doby.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup