Nejčastější závady klimatizací, které jsou důvodem k servisnímu zásahu


Klimatizaci nelze vůbec uvést do chodu
Nepropadejte panice. Nejprve zkontrolujte to zásadní, zda je přístroj připojen do rozvodné sítě, zda nedošlo k výpadku proudu příslušného okruhu (jističe), zda svítí LED (operation mode) dioda zeleným světlem. Závada může být způsobena i v dálkovém ovladači, někdy stačí vyměnit baterie. Teprve tehdy, pokud se klimatizace neuvede do provozu ani v takovém případě, obraťte se na svého servisního technika.

servis

Klimatizace vyhazuje okruhový nebo dokonce centrální jistič
Pravděpodobně je závada na kompresoru nebo v elektroinstalaci a tehdy je bez váhání nutné zajistit odborný servis.

Vnitřní klimatizační jednotka sice vyfukuje vzduch, ale nechladí
Nejprve proveďte kontrolu, zda máte správně nastaven chladicí režim. Teprve pak se jedná o závadu, kterou by měl prověřit odborný servis. Ten ověří, zda není znečištěn tepelný výměník natolik, že není schopen dodávat chladný (teplý) vzduch. Případně zjistí únik chladicí směsi.

Z vnitřní klimatizační jednotky odkapává voda
To může způsobovat porucha čerpadla pro odvod kondenzované kapaliny, nebo je tento odvod ucpaný či poškozený. Opětovný důvod k tomu, povolat servis klimatizací Olomouc.

Zápach z klimatizace
Buď je nedostatečně odváděn kondenzát, nebo jsou zaneseny filtry nečistotou. Technik snadno tuto poruchu odstraní.

Venkovní jednotka se obaluje ledem v režimu vytápění
K tomuto jevu může docházet při teplotách pod – 5 stupňů s vyšší vlhkostí vzduchu, některá zařízení při těchto podmínkách nedokážou zajistit odtávání ledu, nemělo by jít o technickou závadu, nicméně pro jistotu tuto informaci sdělte servisnímu technikovi.

klimošky

Vnitřní klimatizační jednotka se obaluje ledovou krustou
Jestliže k tomu dochází v režimu topení – ZIMA, zařízení není připraveno pro zimní provoz. Závadu sdělte telefonicky odborníkovi a ten rozhodne o dalším postupu. V režimu chlazení – LÉTO by to mohl způsobit zanesený výměník, případně uniká chladicí směs. Tentokrát neprodleně zajistěte příjezd odborné firmy.

Některá z klimatizačních jednotek je hlučná
Pravděpodobně se uvolnila nějaká součástka, což je důvodem k prohlídce servisním odborníkem.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup