Dotace EU nabídnou miliony korun i v roce 2018

Firmy se v roce 2018 mohou těšit na množství prostředků z Evropské unie, které podpoří jejich výzkum a rozvoj. Dotace lze získat nejenom na nákup nových technologií, ale také nemovitostí či pro další účely.
Hned v prvním kvartálu 2018 se očekává vypsání výzev ve 3 atraktivních dotačních programech – Potenciál, Inovace a Aplikace. Každý z těchto programů se zaměřuje na odlišnou oblast, nicméně všechny tři svým zaměřením podporují konkurenceschopnost českých firem.

midaconsulting

Dotační program Potenciál
Program je zaměřený na podporu zřízení či rozšíření výzkumných a vývojových center, a to nejenom ve formě nákupu pozemků či budov, ale také strojů a dalšího vybavení. Konkrétní podmínky nového programu prozatím nebyly zveřejněny, nicméně v minulé výzvě bylo možné získat dotace EU ve výši až 50 % způsobilých výdajů, maximálně však 75 milionů korun, bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.

Dotační program Inovace
Jak je patrné již z názvu, program je zaměřený na firmy, které uvádí na trh inovované výrobky, technologie nebo služby. Vlastní dotaci lze použít na pořízení nových výrobních technologií či investic do nemovitostí. V minulé výzvě bylo možno prostředky čerpat pro inovace produktu, procesu, organizační či marketingové inovace. Malé podniky mohly nárokovat 45 % způsobilých výdajů, střední 35 %, velké 25 %, přičemž celková výše podpory jednoho projektu činila 1-50 milionů korun.

Dotační program Aplikace
Aplikace je program, který se zaměřuje na výzkum a šíření znalostí pomocí průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. V minulosti bylo možné získat dotace na osobní náklady, tedy mzdy a pojistné, náklady na stroje, smluvní výzkum, na pořízení licencí, poradenské služby či další výdaje. Míra podpory byla až do výše 70 % způsobilých nákladů, celková výše 1-50 milionů korun.

mida consulting logo

Získejte dotace EU
V současném vysoce konkurenčním prostředí se vyplatí investovat do nových technologií, které zvýší náskok firmy před konkurencí. Pokud máte zájem v roce 2018 některé z nově vypsaných výzev využít, můžete kontaktovat společnost MIDA Consulting, jejíž specialisté vám ochotně pomohou se sestavením žádosti a úspěšným získáním dotace.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup